Leiebetingelser

LEIEBETINGELSER


FERIEHUSISPANIA sitt ansvar:


Feriehusispania formidler utleie av private boliger mellom huseier og leietaker, og er følgelig ikke eier av noen av boligene, bortsett fra Villa Ref. nr. 12.

Feriehusispania er ikke ansvarlig for plutselig oppståtte skader på boligen eller på inventar og utstyr. Dette kan være følger av naturkatastrofer, vannskader, strømbrudd, innbrudd eller lignende. Dersom slike forhold skulle forårsake at ferieboligen ikke kan nyttes, vil Feriehusispania bistå med å skaffe ny bolig av tilsvarende standard. I noen boliger er det angitt at det er tilgang til nordiske tv-kanaler. Siden det ofte skjer tekniske endringer som er utenfor vår kontroll, og som medfører at disse kanalene faller ut eller at kvaliteten er dårlig, fraskriver vi oss ansvaret for at dette tilbudet er til stede selv om det er oppført i info om boligen.


Leietakers ansvar


Leietaker er ansvarlig for inventar og utstyr i og ved feriehuset. Leietaker er ansvarlig for skader som skjer i leieperioden. Ved eventuelle skader skal leietaker umiddelbart melde fra til Feriehusispania. Sluttrengjøring er obligatorisk og inkluderer vask av sengetøy og håndklær, men ikke dekketøy. Det er også mulig å avtale rengjøring i leieperioden.

Siden disse ferieboligene ligger i boligstrøk med en blanding av fastboende og feriegjester må leietakere ta spesielt hensyn til naboene.

Leietaker plikter for øvrig å følge eventuelle spesielle regler som huseier kan ha fastsatt. Slike regler vil eventuelt framgå av beskrivelsen av boligen.
 

Betalingsbetingelser


Når bestilling er mottatt sendes leiekontrakt med 2 betalinger. Første betaling på 50% av leiebeløpet med betalingsfrist på 10 dager fra mottatt/signering av kontrakt, og andre betaling på siste 50 % + sluttrengjøring med betalingsfrist 30 dager før leieforholdet starter. Leieavtalen er ikke bindende før Feriehusispania har mottatt kvittering på innbetaling av første halvdel av leiebeløpet. Kvittering sendes på mail til Fe riehusispania. Når siste halvdel er innbetalt skal også denne kvitteringen sendes til oss.


Avbestilling


Avbestilling må skje skriftlig via e-post eller brev.


Ved avbestilling mindre enn 6 måneder før leieperiodens start:

Utleier beholder halve depositumet.


Ved avbestilling mindre enn 4 måneder før leieperiodens start:

Utleier beholder hele depositumet.


Ved avbestilling mindre enn 1 måned før leieperiodens start:

  1. Dersom det er mulig å skaffe andre leietakere, blir leiebeløpet tilbakebetalt for den tiden som leies ut, mens hele depositumet beholdes av utleier.
  2. Dersom det ikke er mulig å skaffe andre leietakere, beholder utleier hele leiebeløpet, mens depositumet blir tilbakebetalt.
  3. Dersom leietaker avbryter oppholdet tidligerer enn avtalt, uansett årsak, beholder eier hele leien.

Leietaker kan eventuelt ha krav på refusjon fra forsikringsselskap, dersom avbestillingsforsikring er tegnet.


Depositum


Depositum er NOK 2500,-og innbetales til vår norske konto ved signering av leiekontrakt.

Depositumet tilbakebetales etter at boligen er besiktiget av Feriehusispania ved avreise.

Som regel innen 14 dager.

Om eventuelle skader på boligen overstiger deposit-beløpet, vil det overskytende bli fakturert ekstra.

 

Fremmøte ved leiestart


Utlevering av nøkler skjer etter avtale med våre representanter på stedet.

Nøklene utleveres av Sebastian Rebolledo.
Ring hans telefon-nummer  +34 627 158 946 ved ankomst til flyplassen for å avtale  møtetidspunkt  ved huset.


Klager/reklamasjoner


Eventuelle klager/reklamasjoner på feriehuset må uten ugrunnet opphold meldes til Feriehusispania.

Dersom den leide boligen ikke kan benyttes på grunn av forhold som ikke kan lastes Feriehusispania, kan leietagere bli overført til en annen tilsvarende feriebolig, uten økonomisk kompensasjon. Eventuelt krav om økonomisk kompensasjon i slike tilfeller må leietaker rette mot eier av ferieboligen.


Nøkler


Nøklene skal leveres til en av våre representanter senest kl. 12.00 på avreisedagen.

Etter nærmere avtale kan dette tidspunktet reguleres noe i forhold til flyavganger etc.
 

Huskeliste


Servicekontoret i Norge, tlf.: 004740882522 Wilfred Aasheim.


Husk - under oppholdet:

Pass på verdisaker, ikke la penger/smykker/lommebøker ligge synlige

Lås hoveddøren dersom dere oppholder dere på den andre siden av boligen

Sett alltid på alarm/steng gitter når dere forlater boligen også ved korte fravær

Sett alltid på alarm (dersom det er mulig)/steng gitter om natten

Pass på lommebøkene/veskene når dere er ute, for eksempel på marked

Det er promillegrenser og fartsgrenser i Spania også !

Bruk solbeskyttelse. Kjedelig å få ødelagt ferien på grunn av forbrenning

Ta en tur innover i landet. Costa Blanca er ikke bare sol og strand

Ta hensyn til naboene, husk at dere bor i områder med fastboende som kanskje skal på jobb om morgenen

Ta vare på boligen. Du bor i en privatbolig, ikke på et leilighetshotell

Eieren blir veldig glad dersom du vanner blomster og planter mens du bruker boligen

Ikke stress. Synes du ikke du får med deg alt, bestill nytt opphold neste år!